logo

Hekken kan være en lav eller høy vegg i hagen. Den kan være en markering av yttergrenser på en tomt, eller beskyttelse mot vær, vind, trafikkstøy og innsyn. Mest vanlig er det å bygge opp en hekk av en enkel eller dobbeltrekke av like planter. Der det er viktig å ha beskyttelse fra hekken også om vinteren, er en type vintergrønn hekk et godt valg. Andre steder er kanskje ikke dette nødvendig. Det er et rikholdig utvalg av løvfellende planter å velge mellom. Skal det bare være en markering , kan lave hekker av spirea, buskmurer eller klaseroser være gode valg. Passer det deg med en hekk som er avhengig av kraftig og regelmessig beskjæring for å holde seg fin? Tenk godt igjennom dine behov og ønsker før du velger. En hekk skal gjerne vare i mange år!

  Listen under viser sorter vi mener egner seg godt i vårt distrikt (H-sone 1-4/5)

HEKK    Hekk (og masseplanter)  
     
Amelanchier alnifolia Alvdal E Søtmispel, hegg- H8
Amelanchier spicata Moelv E co 10cm Junisøtmispel H7
Aronia melanocarpa Hugin E co 0,75-hekkstr Svartsurbær Hugin H6
Aronia melonocarpa Moskva E Svartsurbær Moskva E    H7
Carpinus betulus Steinshuvud Agnbøk Steinshuvud  H5
Cotoneaster lucidus Romsdal E co 10cm Blankmispel Romsdal E      H8
Dasiphora (Potentilla) frut. Abbotswood 25/30cm C1,5 Buskmure Abbotswood    H6
Dasiphora (Potentilla) frut. Fridhem E   P10cm Buskmure Fridhem E H6-7
Fagus sylvatica co 0,75-hekkstr. Bøk, skog- vanlig H4
Fagus sylvatica f. purpurea Bøk, blodbøk      H5
Ligustrum ibolium 40/50cm C3 Ny hos oss 2014 Liguster, svært herdig H5
Ligustrum vulgare Maslø E Liguster, vanlig- Maslø E H4-5
Picea abies     CV1-2         (hekkstr.) Gran, rød-    H7-8
Prunus padus Hegg H6
Ribes alpinium Klaus Alperips Klaus H7
Ribes alpinium Schmidt co10cm Alperips Schmidt H7
Spirea betunifolia 'Tor' E co 10cm Bjørkebladspirea Tor H8
Spirea cinerea Grefsheim co 10cm Grefsheimspirea ('Brudespirea') H6-7
Syringa vulgaris co10cm Vanlig syrin H7
Taxus media Adams E Barlind Adams  H5-6
Taxus media Green Mountain 20/25cm Barlind Green Mountain H4-5
Taxus media Grønnland 30cm C2 Barlind Grønnland H4-5
Tilia cordata co 10cm Lind, småbladet, H5-6
     
     

 2011jan-juni 043

 Hva skjuler seg bak hekken?